{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

සිංහල ගන්න

ඔබේ බිලොග් එක සිංහලෙන් ලියපු එකද්ද..? සිංහල සහය එනම් යුනිකෝඩ් නොමැතිව XP පරිගණකයක ඔබගේ බි‍ලොග් සිංහලෙන් බලාගන්න බැහැ නේද..? මේ සදහා SETTdeco සිංහ‍ල විකේතකය ඔයාලගේ බිලොග් එකට ඇතුලත් කරගන්න


SETTdeco සිංහ‍ල විකේතකය ලබාගන්න මෙතැනින් යන්න.

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment