{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

කේන්දරේ ( Horoscope ) සිංහලෙන් බලාගන්න... Sinhala Horoscope Software free Download

කොහොමද කට්ටියට...? මම ලියපු මෙි පිටුවේ ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබුනා Software Download කරන්න බෑ කියලා ...
Read More

XAMPP එකේ Apache service එක වැඩ නැද්ද ‍| Fix XAMPP Apache service not starting

කොහොමද කට්ටියට ගොඩ කාලෙකින් දිනපොත පැත්තේ එන්න උනේ කට්ටියම හොදින් ඇති කියලා හිතනවා. අද කියන්න යන්න...
Read More

.NET Frame work for Windows 8 and Windows 8.1 .නෙට් ප්‍රශ්නෙට විසදුම

කොහොමද කටිටියට.. ඔක්කොමල හොදින් ඇති කියලා හිතනවා. අද කියන්න යන්නේ Windows 8 / 8.1 පාවිච්චි කරන අය...
Read More

Laptop Drivers හොයා ගන්න අමාරුද....? අනම් මනම් නැතිව Manufacturer ගෙන්ම ගන්න Part 03 [Acer Laptop]

කොහොමද කට්ටියටම ඹක්කොමල හොදින් ඇති කියලා හිතනවා. අද දෙන්න යන්නේ Laptop Drivers 03 කොටස. කලින් De...
Read More