{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

සිංහල කථා කරන ගිනි හිවලා


සිංහල අපේ භාෂාවෙනුත් මෘදුකාංග තියනවා ඔන්න. වැඩි කථා ඕනි නෑ. විස්තරයි භාගත කරගන්නයි

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment