{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

ආරක්ෂාකාරීව අන්තර්ජාලයට

Comodo Internet Security කියන්නේ නොමිලේ ලබා දෙන ප‍්‍රති වෛරස මෘදුකාංගයක්. නොමිලේ කිව්වට සල්ලිවලට ගන්නත් පුලුවන්, හැබැයි නොමිලේ දෙන එක ගැන තමා මම කියන්නේ. මෙක අලුත්ම සංස්කරනය ඒ කියන්නේ Comodo Internet Security Free Version 2012 දැන් තියනවා. මෙකේ වටිනාකම තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනවනම් මොකද Internet Security එකක්නේ. 

 

මෙකේ තියන වැඩ කිඩ ගැන ටිකක් කියනවනම්

  • වෛරස් හදුනා ගැනීම හා ඉවත් කිරීම.
  • Antivirus, Anti-Spyware, Anti-Root kit සහ Bot වලින් ආරක්ෂා කිරීම.
  • Internet attacks වලින් ආරක්ෂා කිරීම.
  • Malware ස්ථාපනය වැලැක්වීම.
  • පහසුවෙන් ස්ථාපනය කල හැකි වීම.


මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කීරීම සදහා 
  • 32 & 64-bit Windows 7 / Vista / XP SP2
  • 128 MB RAM
  • 350 MB hard disk space
 තමා ඔනි ඒ කියන්නේ P IV පරිගණකයකටත් පහසුවෙන් ස්ථාපනය කරන්න පුලුවන්. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන ගොඩ දෙනෙකුට මෙක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා.

Comodo Internet Security Free Version මෙතනින් භාගන්න


About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment