{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

වැදගත් මෘදුකාංග වල serial key (part 3)

වැදගත් මෘදුකාංග වල serial key (part 4) වලින් Internet Download Manager 6.07 (IDM) වල යතුරු සෙට් එකක් තමා දෙන්න යන්නේ. IDM ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ ඒක Internet Download Manager මෘදුකාංගයක් කියලා. වැඩි කතා ඕනි නෑ මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා.

FName.: කැමති නමක් දෙන්න
LName.: කැමති නමක්
දෙන්න
Email.: කැමති එකක් දෙන්න

Serial: පහත ඒවායින් ඕන එකක්
දෙන්න
 • G0GO7-2ZC9V-YOKZ9-RQ43V
 • 0FXRK-WD9SE-MSPWB-MVCDF
 • N23WZ-BCAQP-9EDSJ-RRSFR
 • RXNSZ-SQENL-OZJRP-4Q0XY
 • S0NNN-QF4VZ-XYY2K-RHFAX
 • N4VSN-WGO4L-3KDYE-WGSGZ
 • XUVSX-8I35G-8L4K1-EMZUA
 • Q2PR0-Y5BUG-YR5XW-UACA8
 • ZEA9K-7BEFD-UFB1M-MN0WV
 • AGF44-ACVVE-8T6J6-UUU0S
 • 42SJM-490JF-TD6TW-YVUWC
 • 80582-LI690-E8Q43-5H2DU
 • BTYFC-8ND8O-YAT70-48DUY
 • V853J-VX4EG-KE44J-46KK4

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

2 ප‍්‍රතිචාර:

 1. මෙතනින් අලුත්ම එක අරගන්න පුලුවන් http://comeegedinapotha.blogspot.com/2013/07/internet-download-manager-idm-617-patch.html

  ReplyDelete