{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

AutoCAD2010 Portable සංස්කරනය

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට නැතුවම බැරි මෘදුකාංගයක් තමා AutoCAD කියන්නේ. එම මෘදුකාංගයේ 2010 සංස්කරනය එනම් AutoCAD2010 වල Portable සංස්කරනය තමා අද දෙන්නේ. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හදාරන අයට පහතින් භාගන්න පුලුවන්.


AutoCAD2010 Portable

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

1 ප‍්‍රතිචාර: