{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

Face Book එකෙන් පිස්සු හැදෙන්න චැට් කරන්න ;-o

අයෙත් ආවා දිනපොත පැත්තේ, පෙරලන්නැතුව ඉන්න හිතෙන්නෙම නෑ Exam එකකුත් ඒ අස්සේ, ඔනි පොතක් පෙරලුනාවෙ කියලා අය ආවා. දන්නවනේ ඉතින් FB (Face Book) ගැන සමහරු ඉතින් පැල් බැදගෙන ඔකේ තමා, ඔකේ ඉතින් චැට් කරන එකනේ කරන්නේ ඔකට ඉතින්  සමහරු අරවා මෙවා දානවනේ (emoticons) ඔය හැමෝ ලගම තියන්නේ මෙ වනේ.

facebook chat emoticon smile :-) :) :] =)
facebook chat emoticon squint -_-
facebook chat emoticon sun glasses 8-| 8| B-| B|
facebook chat emoticon tongue :-P :P :-p :p =P
facebook chat emoticon unsure :/ :-/ : :-
facebook chat emoticon upset >:O >:-O >:o >:-o
facebook chat emoticon wink ;-) ;)
facebook chat emoticon cry :'(
facebook chat emoticon curly lips :3
facebook chat emoticon devil 3:) 3:-)
facebook chat emoticon frown :-( :( :[ =(
Facebook Chat Emoticon Gasp :-O :O :-o :o
facebook chat emoticon glasses 8-) 8) B-) B)
facebook chat emoticon grin :-D :D =D
facebook chat emoticon grumpy >:( >:-(
facebook chat emoticon heart <3
facebook chat emoticon kiki ^_^
facebook chat emoticon kiss :-* :*
facebook chat emoticon pacman :v

මෙකට අමතරව පට්ට emoticons ටිකක් දාලා චැට් කරන කෙනා හිග් ගැවිලා යන්න දෙන්න තියනවනම් නියමයිනේ මෙවා කොහෙන්ද කියලා අහනවා ෂුවර්.මෙන්න ටිකක්, ඉතිරි වගේ  Code පහල දාලා තියනවා.

like thump up facebook chat emoticons (y) (Y)
42 red facebook chat emoticon :42:
facebook chat emoticon penguin <(")
facebook chat emoticon chris putnam :putnam:
facebook chat emoticon robot :|]
facebook chat emoticon shark (^^^)

ඔන්න දිනපොත බලන අයට චැට් කරන්න ගොඩක් emoticons දෙනවා. පහල තියනවා චැට් කරද්දී දාලා බලන්න.

Amazing Face Book chat-emoticons By Comeege Dinapotha

 1. Mask
[[255006724575192]] [[255006727908525]] [[255006737908524]] [[255006734575191]] [[255006731241858]] [[255006827908515]] [[255006831241848]] [[255006824575182]] [[255006817908516]] [[255006821241849]] [[255006874575177]] [[255006871241844]] [[255006884575176]] [[255006877908510]] [[255006881241843]] [[255006934575171]] [[255006931241838]] [[255006941241837]] [[255006944575170]] [[255006937908504]] [[255007004575164]] [[255007001241831]] [[255006994575165]] [[255006997908498]] [[255006991241832]]
[[255007084575156]] [[255007101241821]] [[255007077908490]] [[255007091241822]] [[255007081241823]]

2. Jack Sparrow
[[298356520217565]] [[298356516884232]] [[298356506884233]] [[298356510217566]]
[[298356513550899]] [[298356620217555]] [[298356606884223]] [[298356616884222]]
[[298356610217556]] [[298356613550889]] [[298356673550883]] [[298356676884216]]
[[298356666884217]] [[298356680217549]] [[298356670217550]] [[298356740217543]]
[[298356733550877]] [[298356743550876]] [[298356730217544]] [[298356736884210]]
[[298356823550868]] [[298356810217536]] [[298356820217535]] [[298356826884201]]
[[298356813550869]] [[298356906884193]] [[298356896884194]] [[298356900217527]]
[[298356903550860]] [[298356893550861]] [[298356950217522]] [[298356946884189]]

3. Superman
[[299528860107644]] [[299528863440977]] [[299528866774310]] [[299528856774311]]
[[299528870107643]] [[299528950107635]] [[299528943440969]] [[299528946774302]]
[[299528953440968]] [[299528956774301]] [[299529013440962]] [[299529016774295]]
[[299529010107629]] [[299529003440963]] [[299529006774296]] [[299529060107624]]
[[299529063440957]] [[299529066774290]] [[299529070107623]] [[299529073440956]]
[[299529173440946]] [[299529183440945]] [[299529180107612]] [[299529176774279]]
[[299529186774278]] [[299529243440939]] [[299529236774273]] [[299529240107606]]

4. Elmo
[[302117289844540]] [[302117283177874]] [[302117276511208]] [[302117279844541]] [[302117286511207]] [[302117366511199]]
[[302117369844532]] [[302117373177865]] [[302117383177864]] [[302117379844531]] [[302117426511193]] [[302117436511192]]
[[302117429844526]] [[302117423177860]] [[302117433177859]] [[302117523177850]] [[302117529844516]] [[302117526511183]]
[[302117536511182]] [[302117533177849]] [[302117606511175]] [[302117596511176]] [[302117599844509]] [[302117593177843]]
[[302117603177842]] [[302117646511171]] [[302117649844504]] [[302117659844503]] [[302117656511170]] [[302117653177837]]
[[302117706511165]] [[302117703177832]] [[302117699844499]] [[302117709844498]] [[302117696511166]] [[302117749844494]]

5. Troll face
[[242538225822042]] [[242538222488709]] [[242538232488708]] [[242538219155376]] [[242538229155375]] [[242538339155364]]
[[242538335822031]] [[242538342488697]] [[242538345822030]] [[242538349155363]] [[242538392488692]] [[242538395822025]]
[[242538399155358]] [[242538402488691]] [[242538405822024]] [[242538475822017]] [[242538472488684]] [[242538489155349]]
[[242538492488682]] [[242538485822016]] [[242538562488675]] [[242538565822008]] [[242538569155341]] [[242538575822007]]
[[242538572488674]] [[242538612488670]] [[242538625822002]] [[242538619155336]] [[242538622488669]] [[242538615822003]]
[[242538675821997]] [[242538682488663]] [[242538672488664]] [[242538679155330]] [[242538685821996]] [[242538742488657]]

6. Mr. Bean
[[255016264574238]] [[255016271240904]] [[255016277907570]]
[[255016267907571]] [[255016274574237]] [[255016384574226]]
[[255016387907559]] [[255016394574225]] [[255016401240891]]
[[255016391240892]] [[255016464574218]] [[255016454574219]]
[[255016457907552]] [[255016461240885]] [[255016451240886]]
[[255016537907544]] [[255016531240878]] [[255016534574211]]
[[255016541240877]] [[255016527907545]] [[255016634574201]]එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා...! කොමෙන්ටුවක් දාලා Follow පාරක් දාලා යන්න හොදේ.

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

2 ප‍්‍රතිචාර:

 1. Exсellеnt beat ! I would lіke to
  аppгentice whіle уou amend your
  website, hoω can i subsсrіbe for a blog web site?
  Τhe account aideԁ me a acсeрtable dеаl.
  ӏ hаd been tiny bit acquainted of this youг broadcaѕt οffereԁ bright cleaг сoncept
  my webpage :: techno Radio

  ReplyDelete