{කොමීගේ දිනපොත} මෘදුකාංග හා IT තොරතුරු නොමිලේ ලබා දෙන සිංහල බ්ලොගය.

Nero 11 + Serial Key Free Download

කොහොමද කට්ටියට අද කියන්නේ Nero වල අලුත්ම සංස්කරණය ඇවිල්ලනේ ඒ කියන්නේ Nero 11. Nero කියන්නේ CD/DVD Burn කරන්න ගන්න ඒ කියන්නේ රයිට් කරන්න ලෝකේ භාවිතා කරන ජනප්රිිය මෘදුකාංගයක් කිව්වොත් වැරදි නෑ අද මේ Nero 11 සංස්කරනය ලොකේ හොදම මිලට ඒ කියන්නේ ගෙඩිය පිටින්ම නොමිලේ දෙනවා. ඹයාලට තියෙන්නේ Nero 11 කරගන්න ඒකට මම එක දාලා තියෙන්නේ. Nero 11 භාගන මෙන්න මේ පහල දීලා තියන එක දෙන්න ස්ථාපනය කරද්දී ඒහෙන්මි දාගන්න කැමති ඇත්තෝ දාගන්ඩ කියනවා එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා...


Nero 11 Serial Key :- 9004-027E-UM18-71C6-57TK-P034-UU8X-0U4A


Free Download Nero 11 + Serial Key By Comeege Dinapotha


Comeege Dinapotha

About Nadeera Chathuranga

Nadeera Chathuranga
Recommended Posts × +

0 ප‍්‍රතිචාර:

Post a Comment